Mijn favorieten

Van bedrijfswoning naar plattelandswoning

Tot voor kort zaten kwekers die wilden stoppen met hun bedrijf min of meer gevangen op hun eigen grond. De woning was zonder de juiste bestemming onverkoopbaar. Daar is nu verandering in gekomen. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 13 oktober 2016 het bestemmingsplan "Buitengebied Boskoop 3e actualisatie" en "Sierteeltgebied Hazerswoude eerste herziening" vastgesteld. Hieronder leest u wat dit betekent. 
 
Gewijzigd bestemmingsplan
Met het wijzigen van het bestemmingsplan zijn de regels voor omzetting naar burger- en plattelandswoning in Boskoop en Hazerswoude-Dorp veranderd. Daarnaast is op 13 oktober 2016 voor een groot aantal agrarische bedrijfswoningen de bestemming gewijzigd naar plattelandswoning of burgerwoning. Waarbij het nabijgelegen sierteeltbedrijf zich in goede orde voort kan zetten. Hierbij is het belangrijk dat het sierteeltbedrijf goed bereikbaar blijft. 
 
Van der Sijs nam de zorg voor vele eigenaren van agrarische bedrijfswoningen uit handen en organiseerde voor hen het traject tot bestemmingswijziging naar een plattelands- of burgerwoning.

Van bedrijfswoning naar burger woning

Gesprekspartner gemeente
Ter voorbereiding van de (ontwerp)bestemmingsplannen was Van der Sijs makelaardij als één van de vertegenwoordigers namens de sierteeltbranche een belangrijke partij voor de gemeente. "Wij zijn zeer te spreken over de rol van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij staan versteld van de goede wil en oplossingsgerichtheid van de gemeente Alphen."

Bij veelal oudere kwekers heerst er grote opluchting dat er een goede oplossing is om de agrarische bedrijfswoning een particuliere bestemming te verlenen. De kweker heeft nu de zekerheid dat de woning verkoopbaar is aan een particulier. Daarnaast zien wij in de praktijk dat kwekerijpercelen nu wel verkocht worden omdat er geen verplichting meer is om de kwekerij aan een directe buurman te verkopen. Met de nieuwe regels is namelijk de verplichting vervallen dat de kwekerijgrond reeds verkocht moet zijn voordat medewerking verleend wordt aan een bestemmingswijziging van de bedrijfswoning. In de aangepaste regels wordt veel meer gekeken naar maatwerk per situatie waarbij goed gekeken wordt dat de kwekerijgronden bij verkoop los van de woning goed bereikbaar moeten blijven zodat het kwekerijpercelen ook in de toekomst voor de sierteelt goed te gebruiken blijven.

Geen nieuwe bedrijfswoningen meer mogelijk.
Met het opstellen van de nieuwe regels is ook vastgesteld dat er geen nieuwe bedrijfswoningen meer gerealiseerd kunnen worden. Het wordt wel gemakkelijker gemaakt om op een plek waar een woning in de weg staat, deze te slopen en op een andere plek terug te bouwen. Deze regeling zorgt er voor dat in het sierteeltgebied geen verdere toename van het aantal bedrijfswoningen meer zal zijn.
 
Woont u in een agrarische bedrijfswoning?
De gemeente hanteert waarschijnlijk een richtlijn van één of twee keer per jaar waarbij in één keer voor meerdere bedrijfswoningen de bestemming gewijzigd kan worden. Voor een individuele aanvrager is het een kostbaar, langdurig en ingewikkeld traject om een bestemmingsplan te wijzigen.
 
Van der Sijs makelaardij heeft ruime ervaring met deze bestemmingsaanvragen. Woont u in een agrarische bedrijfswoning maar wenst u een omzetting naar plattelandswoning/burgerwoning? Wij helpen u graag! Wij bundelen meerdere aanvragen tot één nieuw bestemmingsplan. Daarnaast verzorgen wij een onderbouwde aanvraag richting de gemeente, volgen namens de aanvragers alle ontwikkelingen nauwlettend en zorgen voor een correcte afhandeling van het traject. Doordat wij dit op ons nemen, kan de kweker zich volledig op zijn werk blijven richten.
 
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de omzetting van bedrijfswoning naar plattelandswoning/burgerwoning, neem dan contact op met René van der Sijs via 0172 - 53 48 79. 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring