Mijn favorieten

OnteigeningOnteigening kan een rol spelen bij grondaankoop door de gemeente of provincie voor de uitbreiding of aanleg van wegen, denk hierbij aan de nieuwe rondweg ter ontsluiting van de sierteeltgebieden in Boskoop en Reeuwijk. Maar ook bij het creëren van natuurgebieden en wateropvang, realisatie van nieuwbouwprojecten voor woningen kunt in met de overheid in aanraking komen. Zo heeft Van der Sijs voor een kwekerij in Nunspeet, die moest wijken voor aanleg van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de onderhandelingen met Provincie gedaan en de bedrijfsverplaatsing geregeld.

Procedures in onteigeningszaken kunnen lang duren. Iedere betrokkene heeft volgens de onteigeningswet recht op deskundige bijstand. Het is verstandig om direct aan het begin van een onteigeningsprocedure een deskundige in te schakelen. Juist dan zijn er veel vragen, moeten er soms moeilijke zaken geregeld worden en is er onzekerheid over de afloop bij u als eigenaar van de grond. Iedere onteigening is maatwerk, geen enkele procedure hierin is hetzelfde. Gedegen kennis, advisering en een duidelijk aanspreekpunt naar de overheid zijn dan van groot belang. Ook bij schade door aanpassingen binnen een streekplan, structuurvisie of bestemmingsplan is het verstandig om beroep te doen op een ervaren specialist.

Van der Sijs makelaardij heeft al vele zaken behandeld en weet precies waar de knelpunten kunnen liggen. Met ons enthousiaste team gaan we geen vraag of probleemstuk uit de weg. Wij kijken hierbij naar uw belang en handelen naar wat voor u het beste is!

Van der Sijs makelaardij

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen